Świstaki z Ciampac
szczegóły w opisie wycieczki - tutaj;