Sella
panorama masywu od południowego-zachodu,
〈szczegóły w opisie: tutaj