Cadini di Misurina
panorama masywu o poranku,
〈szczegóły w opisie wycieczki: tutaj